Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen "Bosmolens" en "Kasteelwijk" definitief vastgesteld

9 april 2007

De ruimtelijke uitvoeringsplannen "Bosmolens" en "Kasteelwijk" werden tijdens de gemeenteraadszitting van 2 april definitief vastgesteld. De bespreking van de plannen verliep eerder chaotisch.

De bevoegde schepen legde ter zitting nog een aantal wijzigingen voor. Gemeenteraadslid Kurt Himpe keurde deze handelwijze af. "Er was sowieso afgesproken dat voor de definitieve vaststelling van de uitvoeringsplannen "Bosmolens" en "Kasteelwijk" nieuwe documenten aan de gemeenteraadsleden zouden bezorgd worden. In de oorspronkelijke plannen slopen immers heel wat fouten. Ik heb al verscheidene voorstellen gedaan om het studiewerk van de gemeenteraadsleden in optimale omstandigheden te laten verlopen, bijvoorbeeld het uitnodigen van gemeenteraadsleden naar de informatievergaderingen die het openbaar onderzoek voorafgaan, het ter beschikking stellen van kleurkopies van de plannen... Het is ook zeer belangrijk dat de raadsleden de evolutie van de uitvoeringsplannen kunnen opvolgen en de wijzigingen aan de documenten bij de definitieve aanvaarding kunnen vaststellen."

Dat het ter beschikking stellen van nieuwe documenten voor de definitieve vaststelling geen overbodige luxe is, bleek toen raadslid Himpe enkele vragen stelde over het ruimtelijk uitvoeringsplan "Bosmolens". Toen de gemeenteraad op 28 augustus 2006 de voorlopige vaststelling deed van het ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurde dit op voorwaarde dat de overwegingen in verband met de overstromingsrisico's, de afsluitingen en de gsm-apparatuur in de documenten verwerkt werden.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg aan de bevoegde schepen of deze overwegingen nu ook daadwerkelijk in het ruimtelijk uitvoeringsplan verwerkt werden, maar de schepen moest het antwoord schuldig blijven.