Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

PPS-project "Melkmarkt" stopgezet

8 mei 2007

Eén van de PPS-projecten voor de bouw van sociale huurappartementen, het project "Melkmarkt", is stopgezet. Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe was het al een tijd duidelijk dat er iets aan de hand was met het dossier.

De oude gebouwen van het stadhuis moesten al ontruimd worden bij de start van de zomervakantie 2006. Toen begin 2007 nog altijd geen schot in de zaak te bespeuren was, stelde het raadslid een schriftelijke vraag aan het stadsbestuur over het PPS-project.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei stelde gemeenteraadslid Himpe opnieuw enkele vragen over het dossier. De private partner SOWO is er voor het project "Melkmarkt" niet in geslaagd op tijd een bouwvergunning te verkrijgen. Dit leidde tot de beslissing om het project helemaal af te blazen.

De N-VA is altijd bijzonder kritisch geweest en formuleerde eerder al een reeks opmerkingen over onder andere de uitbreidingsmogelijkheden voor de stedelijke administratie en de concrete invulling van het project. Eind 2005 werd het project voorgesteld en toen werd beloofd om te zorgen voor een opvolging van het project en een regelmatige terugkoppeling. Op de schriftelijke vraag die het raadslid op 4 januari 2007 stelde, werd echter geantwoord dat "de voorstelling van de definitieve bouwplannen niet aan de gemeenteraad zou gebeuren". Vreemd...

Raadslid Himpe vroeg tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei of de compensaties die gedaan werden voor het PPS-project "Melkmarkt" en die in het nadeel van het project "Wijngaardstraat" waren, kunnen gerecupereerd worden. Hij wilde ook weten wie moet opdraaien voor de kosten die voor de realisatie van het project al werden gemaakt.

Het stadsbestuur zal nu met de verantwoordelijken aan tafel gaan zitten om een en ander uit te klaren.