Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Opmaak woonbehoeftestudie voor Izegem

3 september 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 augustus 2007 besliste de Izegemse gemeenteraad om een woonbehoeftestudie en een ruimtelijk luik bij het woonbeleidsplan op te maken. Raadslid Kurt Himpe formuleerde enkele bedenkingen.

Bij de ontwikkeling van gronden van minstens 1 hectare groot is er een verplichting dat minstens 25 % van de gerealiseerde woningen sociale woningen moeten zijn. Van deze verplichting kan de gemeente vrijgesteld worden als er een woonplan is. Dit is een woonbeleidsplan en een ruimtelijk plan, waardoor de effectieve realisatie van voldoende sociale woningen op het grondgebied gewaarborgd is.

Volgens gemeenteraadslid Kurt Himpe kan het geenszins de bedoeling zijn om de sociale woningen in Izegem te concentreren op enkele plaatsen. “Een goede mix van woningen is immers beter dan een creatie van grote sociale woningentiteiten.”

Kurt Himpe stelde dat de realisatie van sociale woningen op het Izegemse grondgebied sowieso alle kansen moet krijgen. “Op het vlak van sociale huurwoningen was er in Izegem de laatste jaren een status-quo. Izegem heeft dringend nood aan extra sociale woningen”.

Jaar

Aantal sociale huurwoningen in Izegem

2002

327

2003

325

2004

324

2005

322

Bron: statistieken VMSW