Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Nieuwe samenstelling stedelijke economische raad goedgekeurd

14 april 2007

Tijdens de gemeenteraadszitting van 2 april werden de nieuwe statuten van de stedelijke economische raad (SER) goedgekeurd. Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg om ook een vertegenwoordiger van de horeca in de raad op te nemen.

De SER zal nu bestaan uit één vertegenwoordiger uit de primaire sector, tien vertegenwoordigers uit de secundaire sector, zeven vertegenwoordigers uit de tertiaire sector en één vertegenwoordiger uit de quartaire sector. Daarnaast kan ook elke politieke fractie uit de gemeenteraad een vertegenwoordiger aanduiden, is er een vertegenwoordiger van de brandweer, van het technische finaliteitsonderwijs en van de plaatselijke werknemersorganisaties.

Ook de overkoepelende werkgeversorganisaties zijn vertegenwoordigd. Zo kan de Jonge Economische Kamer en VOKA telkens één vertegenwoordiger sturen en de plaatselijke Unizo-afdeling kan twee vertegenwoordigers aanduiden.

Raadslid Kurt Himpe merkte tijdens de gemeenteraadszitting op dat er nu geen vertegenwoordiger van de horeca in de SER is, terwijl die sector vragende partij is. Ook VKW heeft als overkoepelende werkgeversorganisatie geen vertegenwoordiger in de SER. Hij vroeg de schepen van Lokale Economie om contact te houden met die werkgeversorganisatie zodat er in de toekomst opnieuw een VKW-vertegenwoordiger in de SER kan opgenomen worden.