Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Marktbusspaarkaarten afgeschaft

24 mei 2007

In januari 2005 werd in Izegem gestart met het systeem van marktbusspaarkaarten. Regelmatige gebruikers van de marktbus op zaterdag werden op die manier beloond met een geschenkcheque van 12,5 euro. Aangezien het beoogde doel - het stimuleren van het marktbusgebruik - niet behaald werd, werd het systeem tijdens de gemeenteraadszitting van 7 mei afgeschaft.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde dat het systeem van de marktbusspaarkaart wél een positieve impact had op het marktbusgebruik. In 2003 waren er gemiddeld 560 marktbusgebruikers per maand. In 2004 daalde het gemiddelde tot 505. In 2005 werd gestart met het systeem van de marktbusspaarkaart en het gemiddelde steeg tot 644 marktbusgebruikers per maand. De vaststelling dat er in 2006 geen stijging merkbaar was, is correct: het gemiddelde bleef op 644.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe juicht toe dat het initiatief om de marktbus in te zetten niet in vraag wordt gesteld. Met 160 gebruikers per zaterdagvoormiddag halen we in Izegem een mooi gemiddelde.

Uit een rondvraag blijkt dat in Menen de marktbus werd afgeschaft, omdat er maar 5 gebruikers waren. In Gavere werd de gratis marktbus afgeschaft, omdat er maar 75 gebruikers waren per marktdag. Het gemeentebestuur van Gavere had op 150 gebruikers gemikt.

Daarom vroeg raadslid Himpe aan het schepencollege welk doel er in Izegem vooropgesteld werd. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om het stadsbestuur erop te wijzen dat het overzicht van de reglementen op de stedelijke webstek niet actueel was. Het reglement van de marktbusspaarkaart dateerde bijvoorbeeld van 18 januari 2005 terwijl er in het dossier van de gemeenteraad sprake was van een reglement dat op 23 januari 2006 werd goedgekeurd.