Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Komen er geluidsschermen langs "Mandelvallei Kachtem"?

18 oktober 2007

Op 7 mei 2007 stelde de Izegemse gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan "Mandelvallei Kachtem" definitief vast. Het plangebied ligt tussen het centrum van Kachtem, de E403 en de N382.

In het ruimtelijk uitvoeringsplan worden de centrale doelstellingen van "Mandelvallei Kachtem"uitgezet, onder andere: "Dit plangebied moet als natuurverwevingsgebied functioneren en een aanzet vormen tot de stapsteen - via het bos in de omgeving van het Rhodesgoed - in verbinding met een uitgestrekter bosgebied tussen Ardooie en Rumbeke. De "Mandelvallei Kachtem" moet duidelijk geprofileerd worden als open ruimtegebied waarbij natuur, verweven met landbouw prioritair is op andere menselijke activiteiten zoals wonen, bedrijvigheid en recreatie." Verder wordt gesteld dat "de ecologische waarde van de Mandelvallei dient ondersteund te worden door het verbeteren van de omgeving waarin fauna en flora zich duurzaam kunnen ontwikkelen."

De "Mandelvallei Kachtem" grenst echter onmiddellijk aan de E403, een drukke snelweg met veel vrachtwagenverkeer. De E403 ligt hoger dan het plangebied, waardoor een voortdurend lawaai van vrachtwagens overheerst.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe laat hierover een parlementaire vraag stellen. Hij wil van Vlaams minister Hilde Crevits weten of er bereidheid is tot het aanbrengen van groenaanplantingen langs de E403 waardoor er een natuurlijke buffer gevormd wordt tussen enerzijds de menselijke activiteiten en het plangebied en of de minister bereid is om eventueel geluidsschermen aan te brengen langs de E403 op de strook die grenst aan het plangebied.