Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Interpellatie over stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen van schotelantennes

6 december 2007

Tijdens de raadszitting van 3 december interpelleerde gemeenteraadslid Kurt Himpe het Izegemse stadsbestuur over de stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen van schotelantennes.

Op 10 oktober 2005 keurde de gemeenteraad een stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen van schotelantennes goed. Met deze verordening wou het stadsbestuur vooral vermijden dat het straatbeeld zou ontsierd worden door schotelantennes die her en der geplaatst worden. "Dat is uiteraard een nobel uitgangspunt waar ook onze fractie mee akkoord gaat, maar vanaf de invoering liep het fout met de communicatie over deze verordening en met de opvolging ervan", stelde raadslid Himpe.

"Wat de communicatie betreft: in november 2006, een jaar na de invoering van het reglement stelde ik een schriftelijke vraag over de wijze van bekendmaking van dit reglement. Het antwoord luidde dat er een publicatie was in het Staatsblad van 13 februari 2006. Blijkbaar zag het stadsbestuur in dat dit niet voldoende was en in de stadsperiodiek van januari 2007 werd het bestaan van de verordening toegelicht", aldus Himpe.

Maar ook de opvolging liet het afweten. De schepen van Ruimtelijke Ordening gaf het zelfs ook al toe: het is nauwelijks of niet na te gaan of Izegemnaars een schotelantenne geplaatst hebben. Het kan inderdaad niet opgevolgd worden, want het stadsbestuur weet niet hoeveel schotelantennes er in Izegem stonden op het moment dat de verordening ingevoerd werd.

"Is het de bedoeling om een heksenjacht te organiseren op schotelantennes? Nee, maar ik vraag het stadsbestuur om de bestaande verordening in te trekken en een verordening op te stellen die wel controleerbaar is. Dat wil zeggen: het opmaken van een inventaris van de huidige schotelantennes die zichtbaar zijn vanaf de straatkant en dan een verordening opmaken die enkel vereist dat er een vergunning aangevraagd wordt voor het plaatsen van schotelantennes die zichtbaar zijn vanaf de straatkant", meldde raadslid Kurt Himpe.

Sinds oktober 2005 zou er volgens de diensten maar één aanvraag ingediend zijn voor het plaatsen van een schotelantenne. "Dat lijkt me wel zeer weinig: één schotelantenne in twee jaar voor het hele Izegemse grondgebied? Misschien heeft dit te maken met de administratieve last die deze verordening creëert en dan is dit reglement strijdig met een mededeling van de Europese Commissie: de verordening houdt dan door de administratieve last een beperking in", besloot Kurt Himpe.

De schepen van Ruimtelijke Ordening antwoordde dat het stadsbestuur de huidige verordening wenst te behouden en dat samen met de politie zal onderzocht worden op welke manier het reglement kan opgevolgd worden. Op de vraag of het reglement strijdig is met een mededeling van de Europese Commissie kwam geen antwoord...