Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Informatie over nieuwe stedenbouwkundige verordening

6 januari 2007

Op 10 oktober 2005 keurde de Izegemse gemeenteraad een nieuwe stedenbouwkundige verordening voor het plaatsen van schotelantennes goed. Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelde een schriftelijke vraag over het bekendmaken ervan.

Het reglement werd op 13 februari 2006 in het Staatsblad gepubliceerd. Dat was volgens de stadsdiensten de enige wijze waarop de verordening werd bekendgemaakt aan de bevolking.

Na de schriftelijke vraag van gemeenteraadslid Kurt Himpe, die gesteld werd op 20 november 2006, verscheen er in de stadsperiodiek van januari 2007 een artikel "U wil een schotelantenne installeren? Dat kan... maar niet zomaar!". 

Na de vraag zag men dus blijkbaar in dat een publicatie in het Staatsblad niet voldoende is.

Alle informatie over de stedenbouwkundige verordening kan je vinden in de stadsperiodiek of op de webstek van de stad Izegem: www.izegem.be.