Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Gemeenteraadslid Kurt Himpe stelt vragen over toepassing gemeentelijke informatieplicht

26 juni 2007

Tijdens de vergadering van de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit op 20 juni 2007 stelde raadslid Himpe vragen over de toepassing van de gemeentelijke informatieplicht.

Volgens de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van werken op het openbaar domein heeft de gemeentelijke overheid een informatieplicht. Deze plicht gaat vrij ver: de gemeente moet binnen een afgebakend gebied en voldoende tijdig de handelaars op de hoogte brengen van de op komst zijnde werken en hen wijzen op hun mogelijkheden inzake inkomenscompensatie.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vroeg om de informatie ter beschikking te stellen op de website van de stad Izegem, namelijk op de webpagina over openbare werken. "Verscheidene steden en gemeenten bieden die algemene informatie sowieso aan. In bepaalde gevallen wordt zelfs heel wat informatie aangeboden aan de handelaars, informatie over de inkomenscompensatievergoeding, over de rentetoelage, over uitverkoop, over uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen… "

Hij vroeg ook om de informatie toe te voegen aan de infobrief in verband met de openbare werken. Hij stelde voor om een verwijzing op te nemen naar de website van de stad Izegem.

De inkomenscompensatievergoeding is uiteraard enkel van toepassing bij grote werkzaamheden, bijvoorbeeld als de hinder 14 kalenderdagen duurt en als de toegangsweg tot de zaak wordt afgesloten in één of twee richtingen. "Maar het lijkt me toch nuttig, gelet op de werkzaamheden die door Aquafin op het Izegemse grondgebied zullen uitgevoerd worden en waarover we tijdens de vorige commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit uitgebreid geďnformeerd werden", besloot het raadslid.

De bevoegde schepen beloofde om deze suggesties uit te werken.