Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bijna 1000 brandweerlieden tijdelijk arbeidsongeschikt bij uitvoering opdracht

26 mei 2007

Dat brandweerlieden dagelijks gevaarlijke opdrachten uitvoeren, is alom gekend. Het antwoord op een parlementaire vraag die N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe liet stellen, zorgt voor concrete cijfergegevens.

De uitvoering van de opdrachten leidt vaak tot een tijdelijke arbeidsongeschiktheid en soms ook tot een definitieve arbeidsongeschiktheid. In 2002 waren er 864 brandweerlieden tijdelijk arbeidsongeschikt doordat ze gewond raakten tijdens de uitvoering van een opdracht. In 2005 waren er dat 945.

Heel wat minder brandweerlieden werden definitief arbeidsongeschikt: in 2002, 2003, 2004 en 2005 waren er dat telkens ongeveer 10.

Jammer genoeg vallen er ook slachtoffers onder de brandweerlieden. In de periode 2002-2005 was er een jaar waarin 6 brandweermensen omkwamen.

Uit het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op de vraag van N-VA - Kamerlid Patrick De Groote blijkt dat er onder de actieve brandweerlieden ook vaak zelfmoorden te betreuren zijn: 5 in 2002, 8 in 2005.

2002

2003

2004

2005

Overleden brandweerlieden tijdens uitvoering van opdracht

2

0

6

0

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

864

878

869

945

Definitieve arbeidsongeschiktheid

10

8

10

10

Aantal brandweerlieden met een beroepsziekte

1

3

2

4

Aantal zelfmoorden bij brandweerlieden

5

1

4

8

 

 

 

 

Ter info: deze cijfers zijn gebaseerd op een bevraging. 69 % van de brandweerdiensten stuurde een antwoord op. Voor 2006 zijn er nog geen gegevens ter beschikking: het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken op de vraag van Kamerlid Patrick De Groote liet immers bijna één jaar op zich wachten...