Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Bewegwijzering bedrijventerreinen

4 oktober 2007

Tijdens de zitting van 1 oktober 2007 vroeg het Izegemse stadsbestuur aan de gemeenteraad de goedkeuring voor het stadsaandeel van 6000 euro in de nieuwe bewegwijzering voor de bedrijventerreinen. Raadslid Kurt Himpe stelde vragen over de samenstelling van het dossier.

In het dossier werd gemeld dat verschillende adviesraden en het college van burgemeester en schepenen het door de WVI voorgestelde signalisatieplan voor de bedrijventerreinen goedkeurden.

Gemeenteraadslid Kurt Himpe vond het vreemd dat deze verwijzing in het dossier staat, maar dat de verslagen van de vergaderingen van deze adviesraden niet in het dossier aanwezig waren. Vooral omdat er in bepaalde adviesraden wel degelijke nuttige opmerkingen gemaakt werden over het bewegwijzeringsplan. Zo oordeelde men in de Stedelijke Economische Raad dat voor twee verschillende bedrijventerreinen dezelfde nummering gebruiken, geen goede optie is en voor verwarring zal zorgen.