Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Belgische vuurwerkslachtoffers geen prioriteit voor federaal minister Dewael

9 maart 2007

Er worden in België geen statistieken bijgehouden van het aantal vuurwerkslachtoffers. Dat blijkt uit een antwoord van federaal minister Dewael op een parlementaire vraag die N-VA - partijbestuurslid Kurt Himpe liet stellen.

Rond de jaarwisseling van 2006-2007 vielen in Nederland 960 vuurwerkslachtoffers. Het jaar daarvoor waren dat er 660. In Nederland is men nu van plan om de oorzaken van de stijging te onderzoeken.

Blijkbaar ontstaan de meeste ongevallen met vuurwerk omdat mensen in de fout gaan bij het afsteken. Mogelijke oorzaken van de ongevallen zijn: de manier waarop het vuurwerk is afgestoken, het relatief slechte weer, de hoeveelheden illegaal vuurwerk...

Op de schriftelijke vraag van Kamerlid Patrick De Groote antwoordt minister Dewael: "Volgens de inlichtingen overgemaakt door de bevoegde diensten blijkt dat de nationale politionele gegevensbank niet beschikt over statistische gegevens met betrekking tot vuurwerkslachtoffers. Deze gegevens zijn niet relevant aangezien dit fenomeen niet is opgenomen als prioriteit, noch in het nationaal veiligheidsplan, noch in de zonale veiligheidsplannen."

Met andere woorden: geen gegevens, geen problemen... Een nieuwe aanpak van de paarse regering?