Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

N-VA vraagt oprichting van Izegemse bedrijvendatabank

11 juni 2007

Tijdens de zitting van 4 juni stelden de N-VA - gemeenteraadsleden Geert Bourgeois en Kurt Himpe voor om in Izegem een bedrijvendatabank op te richten.

Geen enkele gemeente of stad in Vlaanderen heeft tot op heden een zicht op alle ondernemingen op haar grondgebied. Waregem is de eerste die zijn 4500 bedrijven wel in kaart heeft. Gegevens van alle bedrijven zijn elektronisch beschikbaar, met inbegrip van de aard van de activiteiten, de vestigingsplaats, het aantal medewerkers, de jaarrekening, de exportbestemmingen… Met een ingenieus systeem van gegevensuitwisseling over ondernemingen op het Waregemse grondgebied, is de stad bovendien perfect op de hoogte van alle bedrijfsbewegingen, zoals nieuwe vestigingen, wijzigingen van statuten, faillissementen, het wegtrekken van bedrijven… Informatie die van onschatbare waarde is voor het economische beleid van de stad, de ruimtelijke ordening, het werkgelegenheids- en het mobiliteitsbeleid.

De stad Waregem, de intercommunale Leiedal en de Coördinatiecel Vlaams E-Government (CORVE) sloegen hiervoor de handen in elkaar. Vanuit CORVE werd het basissysteem aangereikt. Waregem maakte er een multifunctionele toepassing van met een lokaal bedrijvenloket. Daar kunnen de data onmiddellijk worden getoond en verrijkt door de bedrijven. Ook kunnen burgers en bedrijven nu deze informatie op een bijzonder gebruiksvriendelijke manier raadplegen (www.waregem.be/bedrijvengids).

De N-VA – gemeenteraadsleden Geert Bourgeois en Kurt Himpe vroegen en kregen tijdens de gemeenteraadszitting van 4 juni de principiële goedkeuring voor het oprichten van een bedrijvendatabank. De raadsleden stelden ook voor dat er een werkbezoek aan de stad Waregem zou gebracht worden door de geďnteresseerde gemeenteraadsleden en door de leden van de Stedelijke Economische Raad.