Kurt Himpe
N-VA - schepen stad Izegem
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Visbestand in kanaal Roeselare-Leie gedomineerd door baars en blankvoorn 

24 november 2006

Uit cijfers die gemeenteraadslid Kurt Himpe kon inkijken blijkt dat baars en blankvoorn de dominerende vissoorten zijn in het kanaal Roeselare-Leie.

In 2001 ging een monitoringmeetnet voor de visstand van de Vlaamse oppervlaktewaters van start. Op het kanaal Roeselare-leie werden vijf locaties geselecteerd. De recentste bemonsteringen dateren van oktober 2004. De locaties werden elektrisch en met fuiken bevist. In totaal werden er over de hele lengte van het kanaal 859 vissen gevangen met een totaal gewicht van 126 kg. Er werden 16 soorten vis gevangen: paling, brasem, kolblei, giebel, karper, winde, blauwbandgrondel, blankvoorn, rietvoorn, zeelt, driedoornige stekelbaars, pos, zonnebaars, baars, snoekbaars en zilverkarper.

Baars (38 %), gevolgd door blankvoorn (32 %) domineren qua aantallen het kanaal en maken samen 70 % van het totaal aantal gevangen vissen uit. Qua biomassa domineert giebel (18 %) gevolgd door blankvoorn en paling (beide goed voor 16 % van de totaal gevangen biomassa).

Uit de vergelijking tussen de cijfers van 1998 en de cijfers van 2004 blijkt dat er enkele noemenswaardige verschuivingen in het visbestand zijn. Dezelfde soorten worden nog altijd gevangen en het zijn dezelfde soorten die nog altijd dominant zijn. De uitgesproken dominantie van blankvoorn is we heel wat afgenomen in het voordeel van baars. Er is dus nog altijd een vrij eenzijdig visbestand.

Uit de gegevens blijkt trouwens ook dat er vraagtekens kunnen geplaatst worden bij het feit dat de oevers van het kanaal over bijna de hele lengte kunstmatig verstevigd zijn. Hier en daar zijn er nog min of meer natuurlijke zones met riet. De aanwezigheid van deze schaarse zones zijn een absolute noodzaak voor een natuurlijke recrutering op het kanaal.