Kurt Himpe
Schepen & Provincieraadslid N-VA
  Startpagina
  Curriculum
  Agenda
|    
  Gemeenteraad
  Provincieraad
  Bevoegdheden
|    
  Verwijzingen
  Verkiezingen
  Publicaties
|    

 

     
  Contact stadhuis:
  Korenmarkt 10 | 8870 Izegem
  051- 33.73.00 | 0486- 63.46.13

  kurt.himpe@izegem.be 

 
  Contact privé: 
  Baronstraat 4 | 8870 Izegem
  0486- 63.46.13
  kurt.himpe@n-va.be
     
     
     

 

 

Actueel

 

Persmededelingen

Persoverzicht

 

Openbaar vervoer te moeilijk voor personen met een handicap

27 december 2006

Een enquête van Test-aankoop legt nog maar eens de vinger op de wonde: 70 % van de personen met een handicap gebruiken nooit het openbaar vervoer omdat ze te veel hinder ondervinden.

In 2004 verspreidde gemeenteraadslid Kurt Himpe al een persmededeling na het wegvallen van de dienstverlening in het Izegemse station tijdens het weekend voor personen met een handicap.

Het Izegemse station telt op weekdagen twee personeelsleden. Reizigers met een handicap worden er in en uit de trein begeleid tussen 6 en 22 uur. Eind 2003 werd tijdens het weekend een personeelslid minder ingezet. “Onvoldoende werk tijdens het weekend”, luidde het bij de NMBS.

De Izegemse N-VA betreurde de afbouw van de dienstverlening in het Izegemse station. Niet alleen moeten personen met een handicap nu een hele afstand afleggen om gebruik te maken van het spoor, de afbouw van de dienstverlening heeft gevolgen op de aantrekkelijkheid van een station. Als industriestad met veel pendelaars onder de actieve bevolking en de schoolgaande jeugd is een goed uitgebouwd station noodzakelijk.

Toenmalig Kamerlid Geert Bourgeois vroeg de minister ook naar alternatieven voor de begeleiding door de NMBS. Hij dacht aan oplossingen via het OCMW, afspraken met stadsdiensten…

Twee jaar na de afbouw van de dienstverlening blijkt dat personen met een handicap nog altijd hinder ondervinden.